Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

제24회 안양시장기 생활체육배드민턴대회
경기진행순서 (제목을 클릭하세요.) 세로라인 다운로드
2016년 5월 28일 호계다목적체육관 2층 경기진행순서  
2016년 5월 28일 호계다목적체육관 3층 경기진행순서  
2016년 5월 29일 호계다목적체육관 2층 경기진행순서  
2016년 5월 29일 호계다목적체육관 3층 경기진행순서  
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
60        30 A 혼복      
59        30 B 혼복      
58        30 C 혼복      
57        30 D 혼복      
56        30 E 혼복      
55        40 A 혼복      
54        40 B 혼복      
53        40 C 혼복      
52        40 D 혼복      
51        40 E 혼복      
50        50 A 혼복      
49        50 B 혼복      
48        50 C 혼복      
47        50 D 혼복      
46        55 A 혼복      
45        55 C 혼복      
44        55 D 혼복      
43        60 A 혼복      
42        70 A 혼복      
41        30 B 여복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13