Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

제18회 의왕시배드민턴협회장기대회 및 2016의왕시유소년배드민턴대회
경기진행순서 (제목을 클릭하세요.) 세로라인 다운로드
2016년 9월 24일 고천다목적체육관 경기진행순서  
2016년 9월 24일 고천다목적체육관 경기진행순서  
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
46        30 A 혼복      
45        30 B 혼복      
44        30 C 혼복      
43        30 D 혼복      
42        30 E 혼복      
41        40 A 혼복      
40        40 B 혼복      
39        40 C 혼복      
38        40 D 혼복      
37        50 A 혼복      
36        50 B 혼복      
35        50 C 혼복      
34        50 D 혼복      
33        60 A 혼복      
32        60 C 혼복      
31        10 E 여복초등      
30        10 E 여복중등      
29        30 A 여복      
28        30 D 여복      
27        30 E 여복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13