Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

하남시장기 배드민턴 대회
경기진행순서 (제목을 클릭하세요.) 세로라인 다운로드
2016년 10월 9일 하남제2체육관 경기진행순서  
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
42        30 A 혼복      
41        30 B 혼복      
40        30 C 혼복      
39        30 D 혼복      
38        40 A 혼복      
37        40 B 혼복      
36        40 C 혼복      
35        40 D 혼복      
34        40 E 혼복      
33        50 A 혼복      
32        50 C 혼복      
31        50 D 혼복      
30        60 A 혼복      
29        70 A 혼복      
28        30 A 여복      
27        30 B 여복      
26        30 C 여복      
25        30 D 여복      
24        40 A 여복      
23        40 B 여복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13