Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

제13회 포천시협회장기 배드민턴대회
경기진행순서 (제목을 클릭하세요.) 세로라인 다운로드
2016년 10월 9일 대진대학교체육관 경기진행순서  
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
35        20 A 혼복      
34        20 B 혼복      
33        20 C 혼복      
32        20 D 혼복      
31        40 A 혼복      
30        40 B 혼복      
29        40 C 혼복      
28        40 D 혼복      
27        50 A 혼복      
26        50 B 혼복      
25        50 C 혼복      
24        60 A 혼복      
23        20 A 여복      
22        20 B 여복      
21        20 C 여복      
20        20 D 여복      
19        40 A 여복      
18        40 B 여복      
17        40 C 여복      
16        40 D 여복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13