Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

2017년 제5회 ABL컵 생활체육 배드민턴 대회
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
26        30 B 여복      
25        30 C 여복      
24        30 D 여복      
23        40 A 여복      
22        40 B 여복      
21        40 C 여복      
20        40 D 여복      
19        40 E 여복      
18        50 A 여복      
17        50 B 여복      
16        50 C 여복      
15        50 D 여복      
14        30 A 남복      
13        30 B 남복      
12        30 C 남복      
11        30 D 남복      
10        30 E 남복      
9        40 A 남복      
8        40 B 남복      
7        40 C 남복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13