Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

하남시배드민턴협회장기
경기진행순서 (제목을 클릭하세요.) 세로라인 다운로드
2017-04-16 하남제2체육관 경기진행순서  
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
38        30 A 혼복      
37        30 B 혼복      
36        30 C 혼복      
35        30 D 혼복      
34        40 A 혼복      
33        40 B 혼복      
32        40 C 혼복      
31        40 D 혼복      
30        40 E 혼복      
29        50 A 혼복      
28        50 B 혼복      
27        50 C 혼복      
26        30 A 여복      
25        30 B 여복      
24        30 C 여복      
23        30 D 여복      
22        40 A 여복      
21        40 B 여복      
20        40 C 여복      
19        40 D 여복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13