Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

2017의왕시장배 배드민턴대회
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
40        30 A 혼복      
39        30 B 혼복      
38        30 C 혼복      
37        30 D 혼복      
36        40 A 혼복      
35        40 B 혼복      
34        40 C 혼복      
33        40 D 혼복      
32        50 A 혼복      
31        50 B 혼복      
30        50 C 혼복      
29        50 D 혼복      
28        60 A 혼복      
27        30 C 여복      
26        30 D 여복      
25        40 A 여복      
24        40 B 여복      
23        40 C 여복      
22        40 D 여복      
21        50 A 여복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13