Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

2017년 제25회 안양시장기 배드민턴 대회
경기진행순서 (제목을 클릭하세요.) 세로라인 다운로드
2017-05-13 호계다목적체육관 2층 경기진행순서  
2017-05-13 호계다목적체육관 3층 경기진행순서  
2017-05-14 호계다목적체육관 2층 경기진행순서  
2017-05-14 호계다목적체육관 3층 경기진행순서  
2017-05-14 호전 경기진행순서  
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
73        30 A 혼복      
72        30 B 혼복      
71        30 C 혼복      
70        30 D 혼복      
69        30 E 혼복      
68        40 A 혼복      
67        40 B 혼복      
66        40 C 혼복      
65        40 D 혼복      
64        45 A 혼복      
63        45 B 혼복      
62        45 C 혼복      
61        45 D 혼복      
60        45 E 혼복      
59        50 A 혼복      
58        50 B 혼복      
57        50 C 혼복      
56        50 D 혼복      
55        55 A 혼복      
54        55 B 혼복      

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13