Home > 대회보기 > 대진표 및 경기일정보기

유니온자체대회
No 세로라인 종목 세로라인 결과 및 시간보기 세로라인 대진표보기
11        30 D 혼복      
10        30 D 여복-나      
9        30 D 여복-가      
8        30 B 여복      
7        30 C 여복      
6        30 D 남복-다      
5        30 D 남복-나      
4        30 D 남복-가      
3        30 A 남복      
2        30 B 남복      
1        30 C 남복      
1

개인정보처리방침   클럽관리 프로그램

431-082 경기도 안양시 동안구 호계2동 924-30호 1층 / Tel. 031-477-8756 / Fax. 031-477-8757
Copyright (C) 2014. ANYANGBADMINTON ALL RIGHT RESERVE.
입금계좌 : 농협 351-0920-5925-13